Prečo mám dbať na servis môjho krbu/ kachlí ?

Každý z nás si rád vychutná pohodu, strávenú pri praskajúcom ohni v krbe na drevo alebo pri pohľade do plameňov plynového krbu. Ale koľkí z vás pravidelne vyhľadajú krbára a kominára za účelom realizácie servisu vášho zariadenia?Krb alebo kachle / piecka, potrebujú pravidelný servis rovnako, ako vaše auto. Servis krbu je dôležitý nie len kvôli správnemu fungovaniu vášho spotrebiča, ale aj pre vašu bezpečnosť.

V prvom rade je dôležité pravidelne volať kominára, ktorý skontroluje komín a spalinovú cestu. Túto kontrolu ste povinný vykonávať na základe vyhlášky 401/2007. Konkrétne nám vyhláška hovorí: ,,(2) Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolo- vať najmenej v týchto lehotách:

a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za

  1. štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotre-biče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalnépalivá,
  2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotre-biče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
  3. dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou. „(vyhláška 401/2007)

Podľa toho, ako často spotrebič používate, mali by ste zavolať aj servisného technika, ktorý vyčistí ohnisko, skontroluje či všetko funguje ako má, poprípade vymení časti, ktoré sú poškodené a zároveň vyčistí priestor ohniska a premaže výsuv/pánty. Radi Vám so servisom pomôžeme aj my.

Servis je veľmi dôležitý aj pri teplovodných krboch, kde musí prísť nie len krbár, ale aj kúrenár, ktorý skontroluje všetky súčasti spojené s prechodom vody do a z spotrebiča a poprípade špeciálnym náradím vyčistý výmenník vody, v ktorom sa môžu zachytávať nečistoty a nános.

Ďalšou veľmi dôležitou súčasťou bezproblémového kúrenia je správne používanie paliva. Mali by ste používať dvojročné, dobre vysušené drevo (vlhkosť max. 20%), ktoré bolo nakálané na mieru vášho ohniska a uskladnené v suchých podmienkach. Nikdy nekúrte odpadom, chemicky upraveným alebo spracovaným drevom. Ani brikety vám nemusia zaručiť tak kvalitné spaľovanie ako drevo, ktorým budete kúriť zaručene ekologicky. Ak používate brikety, overte si radšej, či sú skutočne vyrábané z čistého dreva. Môžu byť do nich totiž primiešavané aj odpady z drevotriesok a pod. Pri zakurovaní používajte ekologický podpaľač, akým je napr: EPO

Dúfame, že tieto informácie boli pre vás užitočné a budeme radi, ak si vo vašich domovoch budete vychutnávať pohodu a relax pri krbe, či kachliach, ktoré pracujú tak, ako majú.

Váš tím spoločnosti CAMIN s.r.o.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.