Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí

Stránka pre klientov o tom, akým spôsobom, prečo a ako sú spracovávané osobné údaje v CAMIN® s.r.o..

Získavanie kontaktných a osobných údajov

Vaše kontaktné a osobné údaje získavame jedine na základe ich poskytnutia v rámci registračných formulárov na našich web stránkach. Poskytnutie týchto údajov je z vašej strany dobrovoľné.

Spracovanie a uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame za účelom vyžiadanej obchodnej komunikácie a vašej identifikácie v prípade fakturácie. Osobné údaje spracovávame v súlade so Zákonom č. č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. Údaje uchovávame v zabezpečených databázach.

Právo na informácie

Na požiadanie vám oznámime, či a aké konkrétne údaje o vás uchovávame. V prípade, že by údaje neboli správne, na požiadanie ich opravíme.

Možnosť odhlásenia

Údaje, ktoré nám poskytujete, nám slúžia k informovaní o našich službách a činnosti. V prípade e-mailové komunikácie sa môžete z ich odberu kedykoľvek odhlásiť. Pokiaľ si to vyžiadate, odstránime vaše kontaktné údaje z našej databázy.

Postúpenie osobných údajov

Osobné údaje neposkytujeme tretím stranám. Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje iba v rámci záväzných právnych predpisov.

Cookies

Tieto stránky používajú cookies k tomu, aby prevádzkovateľ mohol sledovať preferencie návštevníkov, a aby mohol podľa toho optimálne vytvárať webové stránky.

Používanie cookies môžete deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači.