Všeobecné informácie

Výber komína je veľmi dôležitá vec. Pokiaľ si nie ste istý, aký spotrebič budete mať, radšej komín nestavajte a spraví sa dodatočne po výbere spotrebiča(na stavbe Vás budú presviedčať, že je to problém, ale vôbec to problémom nie je, ani pokiaľ je už hotová strecha a podlahy). Ak si necháte komín postaviť stavebnou firmou a neviete , aký krb alebo piecku si zadovážite, môže sa stať, že potom pri výbere budete mať obmedzené možnosti. Niekedy sa stáva, že komín aj zle postavený, nakoľko jeho montáž by mali realizovať kominári a krbári, resp. ľudia , ktorí sú zaučení do tejto problematiky. 

Na tejto stránke nájdete zopár základných informácií, ktoré Vám môžu pomôcť pri rozhodovaní sa, aký komín použiť.

Často kladené otázky o komínoch - FAQ

Ak ste nenašli odpoveď tu, tak nás kontaktujte. Radi Vám poradíme.

Je starý komín vhodný na nový spotrebič?

Do starého komína je možné pripojiť nový spotrebič, pokiaľ je komín vyvložkovaný novou vložkou. Tu si taktiež treba najprv nechať komín prevložkovať, až potom vybrať spotrebič. Môže sa totiž stať, že priemer, ktorý máte teraz nebude dodržaný a bude zmenšený o viac ako jednu dimenziu. Môže sa však stať, že komín sa bude musieť zbúrať, nakoľko je nevyhovujúci.

Existuje univerzálny komínový systém?

Áno, aj nie. Každý jeden komín sa dá upraviť (okrem zväčšenia dimenzie), no ide o zbytočné náklady. Napríklad pokiaľ máte komín o priemere 200mm a nakoniec sa rozhodnete o piecku, ktorá má dymovod 120mm, môžete mať príliš vysoký ťah a budete musieť dodatočne riešiť reguláciu ťahu. Alebo to môže byť aj opačne, keď komín má menšiu dimenziu ako spotrebič, tak ťah nemusí byť dostatočný. Preto je dobré si vyberať systém vhodný pre vašu stavbu a spotrebič.

Nerezový alebo šamotový komín?

Oba majú svoje pre a proti. Pri šamotových systémoch je komín postavený od podlahy, musí mať v spodnej časti čistiace dvierka a napojenie na spotrebič musí byť v dostatočnej výške(pri krboch sa odporúča čo najvyššie a pod sklonom 45°). Tým pádom krbová vložka musí ísť pred komín alebo vedľa neho tak, aby nezamedzovala prístupu k čistiacemu otvoru, čo znamená, že priestor na krb sa zväčšuje a zaberá viac miesta. Pri nerezových spotrebičoch j možné ich stavať od spotrebiča hore, čiže spotrebič je priamo pod nimi a nezaberá toľko miesta, navyše je dizajnovým kúskom v interiéry (toto sa nazýva americké alebo zvislé napojenie.Tu treba dodržovať normu, ktorá hovorí, že na každých 6 metroch musí byť aspoň jeden čistiaci otvor (môže ním byť vložka alebo piecka, pokiaľ má odnímateľný deflektor).Plus toto teleso môže slúžiť ako dodatočné vykurovanie(zasa pokiaľ nejde o drevo-dom, kde je nerezový systém možné použiť iba s 5cm izoláciu, ktorá teplotu komína výrazne znižuje).

Ako je to s čistením a s revíziami komínov

Čistenie a revízie komínových systémov upravuje vyhláška MV SR 401_2007 o technických podmienkach a požiadavkách an protipožiarnu bezpečnosť. Tá hovorí, že komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola. V skratke treba komín čistiť každé štyri mesiace(pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá) alebo každý rok (spotrebiče na plyn, kde je použitá komínová vložka). Určite sa odporúča , aby sa tieto lehoty dodržiavali. Okrem toho raz ročne by Vám kominár mal vystaviť Revíznu správu o komíne, kde sú základné informácie o spotrebiči , ako aj kontakt na kominára. Tento dokument je veľmi dôležitý najmä pri poistení nehnuteľnosti. Na základe revízie totiž poisťovňa posudzuje aj škodovú udalosť a ak revízia je staršia ako 12mesiacov, častokrát nie je vyplácané poistné plnenie v prípade požiaru, vyhorenia sadzí a pod.... Vyhlášku si môžete stiahnuť nižšie na tejto stránke.

Je starý komín vhodný na nový spotrebič?

Do starého komína je možné pripojiť nový spotrebič, pokiaľ je komín vyvložkovaný novou vložkou. Tu si taktiež treba najprv nechať komín prevložkovať, až potom vybrať spotrebič. Môže sa totiž stať, že priemer, ktorý máte teraz nebude dodržaný a bude zmenšený o viac ako jednu dimenziu. Môže sa však stať, že komín sa bude musieť zbúrať, nakoľko je nevyhovujúci.

Existuje univerzálny komínový systém?

Ano, aj nie. Každý jeden komín sa dá upraviť (okrem zväčšenia dimenzie), no ide o zbytočné náklady. Napríklad pokiaľ máte komín o priemere 200mm a nakoniec sa rozhodnete o piecku, ktorá má dymovod 120mm, môžete mať príliš vysoký ťah a budete musieť dodatočne riešiť reguláciu ťahu. Alebo to môže byť aj opačne, keď komín má menšiu dimenziu ako spotrebič, tak ťah nemusí byť dostatočný. Preto je dobré si vyberať systém vhodný pre vašu stavbu a spotrebič.

Nerezový alebo šamotový komín?

Oba majú svoje pre a proti. Pri šamotových systémoch je komín postavený od podlahy, musí mať v spodnej časti čistiace dvierka a napojenie na spotrebič musí byť v dostatočnej výške(pri krboch sa odporúča čo najvyššie a pod sklonom 45°). Tým pádom krbová vložka musí ísť pred komín alebo vedľa neho tak, aby nezamedzovala prístupu k čistiacemu otvoru, čo znamená, že priestor na krb sa zväčšuje a zaberá viac miesta. Pri nerezových spotrebičoch j možné ich stavať od spotrebiča hore, čiže spotrebič je priamo pod nimi a nezaberá toľko miesta, navyše je dizajnovým kúskom v interiéry (toto sa nazýva americké alebo zvislé napojenie.Tu treba dodržovať normu, ktorá hovorí, že na každých 6 metroch musí byť aspoň jeden čistiaci otvor (môže ním byť vložka alebo piecka, pokiaľ má odnímateľný deflektor).Plus toto teleso môže slúžiť ako dodatočné vykurovanie(zasa pokiaľ nejde o drevo-dom, kde je nerezový systém možné použiť iba s 5cm izoláciu, ktorá teplotu komína výrazne znižuje)

Čistenie a revízie

Čistenie a revízie komínových systémov upravuje vyhláška MV SR 401_2007 o technických podmienkach a požiadavkách an protipožiarnu bezpečnosť. Tá hovorí, že komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola. V skratke treba komín čistiť každé štyri mesiace(pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá) alebo každý rok (spotrebiče na plyn, kde je použitá komínová vložka). Určite sa odporúča , aby sa tieto lehoty dodržiavali. Okrem toho raz ročne by Vám kominár mal vystaviť Revíznu správu o komíne, kde sú základné informácie o spotrebiči , ako aj kontakt na kominára. Tento dokument je veľmi dôležitý najmä pri poistení nehnuteľnosti. Na základe revízie totiž poisťovňa posudzuje aj škodovú udalosť a ak revízia je staršia ako 12mesiacov, častokrát nie je vyplácané poistné plnenie v prípade požiaru, vyhorenia sadzí a pod.... Vyhlášku si môžete stiahnuť nižšie na tejto stránke.