Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)
"...všetko o krboch a komínoch", informácie na jedinom mieste:

logo-fb logo-twitter_male


Slovak English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Podklady pre stavbu krbu

Aby spoločnosť CAMIN pri stavbe atypických krbov v plnom rozsahu vyhovela požiadavkám svojich klientov, musí obdržať všetky technické, designové a technologické podklady od klienta a jeho profesných odborníkov (stavebníkov, technikov a projektantov). Úvodom si preto niečo povieme o samotnej stavbe krbov. Každé krbové teleso sa skladá z nasledovných celkov:

 1. krbová vložka (určuje typ, prevedenie, design ale najmä funkčnosť celého krbu),
 2. krbová obstavba (určuje polohu a najmä design krbu) a
 3. komínové teleso (musí byť správne navrhnuté pre konkrétny typ krbovej vložky a funkčnosť krbu; poraďte sa preto VOPRED so svojim krbárom).

Stavba krbového telesa – atypickej krbovej obstavby musí byť presne naplánovaný proces. Takáto stavba je jedinečná a realizovaná na základe požiadaviek klienta. Preto tomuto kroku predchádza celý rad dôležitých etáp ako poradenstvo, správne situovanie stavby krbového telesa v danom priestore, návrh jeho funkčnosti a prevedenia, výber vhodnej krbovej vložky a návrh komplexného designu.

Aby sme pre klienta navrhli a vyrobili atypický krb presne podľa jeho predstáv, potrebujeme nasledovné podklady:

 1. Pôdorys – podklady pre výpočet vykurovaného priestoru, umiestnenie krbu a komína
 2. Rez domu – podklady pre návrh/kontrolu komínového telesa
 3. Budúce rozloženie nábytku – pre stanovenie konečného designu a umiestnenia krbu
 4. Presná špecifikácia využitia krbového telesa, príp. spolupráca s kúrenárom (typ a prevedenie krbovej vložky, jej veľkosť, design, včlenenie krbu do systému alternatívneho kúrenia a pod.)
 5. Požiadavky na celkový design krbu
 6. Výber krbovej vložky – až na základe všetkých predchádzajúcich podkladov
 7. Výber komínového telesa – musí sa vykonať až úplne na záver; nesprávny komín môže byť obmedzujúcim faktorom pri výbere samotného krbu – poraďte sa preto vopred so svojim krbárom
 8. Feng Shui analýza – nie je nevyhnutná, ale doporučujeme ju najmä pred samotným rozhodnutím o umiestnení krbu z hľadiska celkovej harmónie budúceho bývania zabezpečiť; spoločnosť CAMIN Vám samozrejme feng shui analýzu vie vykonať – bližšie viď tu

atyp-ilustr_1

Podklady

vykres_ilust

Na základe týchto podkladov a následnej konzultácie s klientom, prípadne s jeho projektantom, stavbyvedúcim alebo kúrenárom Vám spracujeme presnú počítačovú vizualizáciu. Týmto vieme veľmi účinne predchádzať prípadným nedorozumeniam a sklamaniam na strane klienta. Súčasťou tejto vizualizácie sú nielen fotorealistické pohľady na budúce krbové teleso z viacerých pohľadov, ale aj celková projektová dokumentácia stavby.

Firma CAMIN Vám v celom tomto procese poskytne prostredníctvom dlhoročných odborných skúseností všetko potrebné pre úspešné zvládnutie celého projektu od samotného začiatku až po jeho odovzdanie do prevádzky a poskytovania podpory.

feedback

Chcem ONLINE návrh môjho KRBU zdarma podľa tohto zadania:

* údaje označené hviezdičkou sú povinné

*  Váš email
*  Priezvisko
*  Krst.meno
*  Mobil
*  Kúrenie
* Palivo?
* Je komín?
Ak áno, tak
*  nízkoenerge- tický RD?
*  Dom bude s rekuperáciou?
*  Pošlete rez?
*  Pošlete pôdorys domu?
  ďalšie info


Vaše údaje sú v bezpečí Vaše údaje sú v bezpečí. Odoslaním
osobných údajov súhlasíte s ich spracovaním